กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
25 พ.ย. 2019 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 10
 นายเกรียงศักดิ์ งามศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแ...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี (ต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ. 2563
19 พ.ย. 2019 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 18
 การประชุมก่อนออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี (ต่อเนื่อง) ประจำปี...
งานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562
23 ต.ค. 2019 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 20
23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่านตำบลลิ้นฟ้าได้เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่านตำบลลิ้นฟ้าได้เข้าร่วมงานวันปิยะมหารา...
TOP