พิธี ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ ใถ่ชืวิตโคกระบือ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมเทพนิมิต ริมมูล
24 ส.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 32
วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า นำโดย นายก รองนายก ท่านประธานสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลลิ้นฟ้า ได้เข้าร่วมพิธี  ปล่อยนกสู่ฟ้า  ปล่อยปลา...
ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรูปแบบโครงการที่เสนอมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลลิ้นฟ้า
8 มิ.ย. 2022 15:20:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 83
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ : ๐๐ น. ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๒ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ กองการศึกษาฯได้เชิญคณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมตำบลลิ้นฟ้า เข้าร่วมประชุมเพื่อ...
ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง)
3 มิ.ย. 2022 21:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 61
เมื่อวันที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย นายก รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ...
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟพร้อมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานสร้างความรักความสามัคคีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนโดยมีการโชวเซิ้งขบวนนางรำและจุดบั้งไฟขึ้นสูง และได้ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า
28 พ.ค. 2022 15:55:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 37
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม 2565 เวลา ๑๓ : ๐๐ น. ที่ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า  อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.แ...