ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
  3. ทางโทรศัพท์ 045 826471 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

TOP