ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
  3. ทางโทรศัพท์ 045 826471 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง