ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190 โทร. 045-826-471
E-Mail:
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โทร.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โทร.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โทร.
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

TOP