องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
หมู่5 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33190 โทร.045 826471
E-Mail: [email protected], [email protected]
นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โทร. 082-073-4799
นายสุเวช แก้วพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โทร. 088-134-9298
นายรุ่งโรจน์ เสาเวียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โทร. 093-417-7219
นายลำดวน คำโสภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 087-830-9346

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE