ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการเพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม พ.ศ. 2566-2570)

ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการเพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม พ.ศ. 2566-2570)

2 มิ.ย. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 56

TOP