งานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562

งานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562

23 ต.ค. 2019 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 20

23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่านตำบลลิ้นฟ้าได้เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่านตำบลลิ้นฟ้าได้เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษและร่วมทำความดีด้วยใจ ปลูกต้นไม้ริมถนนสายผักขะ - สะพานข้ามแม่น้ำมูล

TOP