องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

25 พ.ย. 2019 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 11

 นายเกรียงศักดิ์ งามศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทถจริตของผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.ลิ้นฟ้า หน้าเสาธง 

 

TOP