แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ดักหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ดักหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.ค. 2022 09:01:14 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 43

TOP