เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.ค. 2022 09:35:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 32

TOP