สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2566

1 ธ.ค. 2023 16:32:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 134TOP