ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บุคคลช่วยงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บุคคลช่วยงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 271TOP