ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ย. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 258TOP