ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 243TOP