ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนตำแย) บ้านดินดำ หมู่ที่ ๙ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนตำแย) บ้านดินดำ หมู่ที่ ๙ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ค. 2022 10:10:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 135

TOP