บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่รับสมัคร 11-15 ตุลาคม 2564)

บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่รับสมัคร 11-15 ตุลาคม 2564)

15 ต.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 14

TOP