รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

11 มิ.ย. 2024 10:59:27 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ลิ้นฟ้า 36TOP