ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18 พ.ย. 2022 14:50:22 แผนการจัดหาพัสดุ อบต.ลิ้นฟ้า 14

TOP