แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาบและวัฒนธรรม

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาบและวัฒนธรรม

31 ต.ค. 2022 09:00:00 คำสั่งภายใน อบต.ลิ้นฟ้า 215

TOP