ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

15 ต.ค. 2019 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 18

TOP