โครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ให้กับผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ให้กับผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

10 ก.ย. 2021 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 15

TOP