แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ค. 2022 13:02:38 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 66

TOP