เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก (สายประปา - คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก (สายประปา - คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มิ.ย. 2020 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 26

TOP