เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มโครงการตั้งจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มโครงการตั้งจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ธ.ค. 2019 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 18

TOP