เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ส.ค. 2022 09:45:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 29

TOP