เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่าน พรมปูพื้น และฉากกั้นห้อง พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง

เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่าน พรมปูพื้น และฉากกั้นห้อง พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง

19 พ.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 82

TOP