เตรียมพื้นที่กักตัวและศูนย์พักคอยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

เตรียมพื้นที่กักตัวและศูนย์พักคอยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

2 ส.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 14

TOP