อบต.ลิ้นฟ้า เข้าร่วมงานกิจกรรมในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ประจำปี 2564

อบต.ลิ้นฟ้า เข้าร่วมงานกิจกรรมในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ประจำปี 2564

29 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 137

            วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า นำโดยนายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดและนำเจ้าหน้าที่พนักงานร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา

TOP