ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง)

ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง)

3 มิ.ย. 2022 21:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 45

เมื่อวันที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย นายก รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง) ในเวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในเวลา ๐๙.๓๐ น. และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย

TOP