รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์บริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พ.ศ.2566 รอบ6 เดือน

รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์บริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พ.ศ.2566 รอบ6 เดือน

26 เม.ย. 2023 16:22:14 แผนการดำเนินงาน อบต.ลิ้นฟ้า 95

https://backend.linfa.go.th/uploads/files/1/news/_compressed.pdf

TOP