พิธี ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ ใถ่ชืวิตโคกระบือ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมเทพนิมิต ริมมูล

พิธี ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ ใถ่ชืวิตโคกระบือ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมเทพนิมิต ริมมูล

24 ส.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 58

วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า นำโดย นายก รองนายก ท่านประธานสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลลิ้นฟ้า ได้เข้าร่วมพิธี  ปล่อยนกสู่ฟ้า  ปล่อยปลาสู่น้ำ  ใถ่ชืวิตโคกระบือ  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์  ในหลวงรัชกาลที่  ๑๐  ณ สถานปฏิบัติธรรมเทพนิมิต  ริมมูล

TOP