พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย

17 ต.ค. 2022 10:20:40 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 40

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุเวช แก้วพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยประธานสภาและสมาชิกอบต ,หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย

TOP