ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ม.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 103

TOP