ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย สายทุ่งหนองเสนง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย สายทุ่งหนองเสนง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

5 ต.ค. 2022 13:45:14 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 157

TOP