ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ส.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 54

TOP