ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.ค. 2022 09:55:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 56

TOP