ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 281TOP