ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ย. 2022 12:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 324TOP