ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ม.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 104

TOP