ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม/ย้าย เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักขะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม/ย้าย เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักขะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ส.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 56

TOP