ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักขะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักขะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ย. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 190

TOP