ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตูทะเบียน กค 1522 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตูทะเบียน กค 1522 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ส.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 181

TOP