ขอขอบคุณ #เพจอีจัน และบริษัทแอร์โรคลาส จำกัด ที่ได้บริจาคเตียงสนามแอร์โรคาสพร้อมเครื่องนอนครบชุด จำนวน 10 ชุด ให้กับ อบต.ลิ้นฟ้า เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยภายในศูนย์พักคอยฯ

ขอขอบคุณ #เพจอีจัน และบริษัทแอร์โรคลาส จำกัด ที่ได้บริจาคเตียงสนามแอร์โรคาสพร้อมเครื่องนอนครบชุด จำนวน 10 ชุด ให้กับ อบต.ลิ้นฟ้า เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยภายในศูนย์พักคอยฯ

26 ส.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 12

TOP