การเข้าร่วมสะสมแคลอรี่เครดิตผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge:CCC ภายใต้โครงการแงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค"

การเข้าร่วมสะสมแคลอรี่เครดิตผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge:CCC ภายใต้โครงการแงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค"

17 ส.ค. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 74

TOP