การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่อง ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย 2565 ขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอยางชุมน้อย

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่อง ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย 2565 ขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอยางชุมน้อย

30 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 139

            วันที่ 30 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนอำเภอยางชุมน้อย เพื่อเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องที่/ท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 และได้รับรางวันชมเชย

 

TOP