ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่บ้านผักขะ หมู่ที่ 12 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 ครัวเรือน
21 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 108
วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธรรมศักดิ์  สว่างวงษ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วยนายอำไพ บุญสาร สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย นายสำราญ  มหาทอง ท้องถิ่นอำเภอยาง...
กิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
25 ก.พ. 2022 08:25:01 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 137
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมกับปกครองอำเภอยางชุมน้อย ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่ว...
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่อง ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย 2565 ขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอยางชุมน้อย
30 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 230
            วันที่ 30 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนอำเภอยางชุมน้อย เพื่อเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องที่/ท้องถ...
อบต.ลิ้นฟ้า เข้าร่วมงานกิจกรรมในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ประจำปี 2564
29 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 213
            วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า นำโดยนายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดและนำเจ้าหน้...