ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 38
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน           ร่วม พิธีวางพวงมาลาถว...
ท่านชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตำบลลิ้นฟ้า
19 ต.ค. 2022 13:50:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 52
วันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ท่านชนมณัฐ  รอดบุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เดินทางมา  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู...
ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ณ บ้านผักขะ
19 ต.ค. 2022 11:38:33 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 49
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นำโดย นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยประธานสภาและสมาชิกอบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเ...
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย
17 ต.ค. 2022 10:20:40 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 40
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุเวช แก้วพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยประธานสภาและสมาชิกอบต ,หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้า...
พิธี ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ ใถ่ชืวิตโคกระบือ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมเทพนิมิต ริมมูล
24 ส.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 57
วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า นำโดย นายก รองนายก ท่านประธานสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลลิ้นฟ้า ได้เข้าร่วมพิธี  ปล่อยนกสู่ฟ้า  ปล่อยปลา...
ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรูปแบบโครงการที่เสนอมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลลิ้นฟ้า
8 มิ.ย. 2022 15:20:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 96
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ : ๐๐ น. ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๒ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ กองการศึกษาฯได้เชิญคณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมตำบลลิ้นฟ้า เข้าร่วมประชุมเพื่อ...
ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง)
3 มิ.ย. 2022 21:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 75
เมื่อวันที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย นายก รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ...