กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ แก้งอีเต่า
12 ก.ค. 2024 14:57:13 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 11
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.         นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ แก้งอีเต่...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้่า ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย
10 ก.ค. 2024 10:26:54 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 19
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้่า ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมเด็กให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาร...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2567
6 ก.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 21
วันที่ 6 กรกฏาคม 2567          นายอุดร  จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักขะได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย
5 ก.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 33
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักขะได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมเด็กให้เกิดกา...
อบต.ลิ้นฟ้า ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2567
3 ก.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 18
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.         นายรุ่งโรจน์  เสาเวียง รองนายก อบต.ลิ้นฟ้า เป็นประธาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.ศก. และทาง กอ.รมน.จ.ศก. ได้มอบหมายให้ พ...
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ได้แก่ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน
21 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 36
          องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า โดยกองคลังได้จัดเก็บภาษีเพื่อออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ได้แก่ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่ออำนวยความสะด...
กองการศึกษาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลลิ้นฟ้า ได้ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลลิ้นฟ้า ครั้งที่ 2/2567
20 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 40
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.            กองการศึกษาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลลิ้นฟ้า   ได้ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลลิ้นฟ้า  ครั้งที่ 2/...
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพืธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
17 มิ.ย. 2024 13:10:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 27
วันที่ 17 มิถุนายน 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพืธีมหาม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แก้มลิงหนองบัว ทุ่งหนองเสนง ห้วยสีไคล
11 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 20
วันที่ 11 มิถุนายน 2567       นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า และคณะผู้บริหาร นำทีมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับกรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ทำความสะอาด...
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 34
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.             นำโดย นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า นายพงษ์ศักดิ์ สุหร่าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า...
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 23
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.        นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้ดำเ...
การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
29 พ.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 27
วันที่  29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.         องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ...
งานนิติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป และส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี (Execution-free area Project) ประจำปี 2567
27 พ.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 25
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 งานนิติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป และส่งเสริมพื้นที...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข,แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดบ้านดินดำ
24 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 35
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567        เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข,...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข,แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดบ้านลิ้นฟ้า
23 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 40
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567       เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข,แม...
การประชุมอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
23 พ.ค. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 36
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567        นำโดย นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์...
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข,แมว
21 พ.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 42
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข,แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน...
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ดำเนินการเก็บรวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี2567
14 มี.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 74
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.         งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้เข้าดำเนินการเก็บรวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี2...
งาน " MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
13 มี.ค. 2024 15:05:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 90
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานพิธีเปิดงาน " MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "...
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ร่องดินดำ ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
13 มี.ค. 2024 15:05:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 148
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ ร่องดินดำ ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า หมู่...