องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ขอเชิญชวนสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลลิ้นฟ้า อายุระหว่าง 15 - 25 ปี สมัครเข้าประกวด “นางนพมาศ” ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ขอเชิญชวนสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลลิ้นฟ้า อายุระหว่าง 15 - 25 ปี สมัครเข้าประกวด “นางนพมาศ” ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566

16 พ.ย. 2023 15:35:28 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 68

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ขอเชิญชวนสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลลิ้นฟ้า อายุระหว่าง 15 - 25 ปี  สมัครเข้าประกวด “นางนพมาศ” ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้  – 22 พฤศจิกายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

TOP