อบต.ลิ้นฟ้า ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 9
วันอังคาร ที่ 5 เดือนธันวาคม 2566           นำโดย นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า  พร้อมด้วย ปลัด กำนัน สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ แ...
อบต.ลิ้นฟ้า ร่วมยินดีต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ สุหร่าย ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
1 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 10
วันที่ 1 ธันวาคม 2566          ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า (ชั้น 2 ) นำโดย นายอุดร จำปาเรือง นายกอบต.ลิ้นฟ้า พร้อมด้วย รองนายกอบต.ลิ้นฟ้า รองปลัดอบต.ลิ้นฟ้า...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
30 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 12
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.         นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ลิ้นฟ้า ร่...
อบต.ลิ้นฟ้า ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
27 พ.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 9
วันที่ 27 พศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.           ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอบต.ลิ้นฟ้า นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า (ประธาน ในพิธี) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...
กิจกรรม การทำความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ข้างถนนสายลิ้นฟ้า - ดอนโก
6 พ.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 83
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.            องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า   นำโดย นายอุดร  จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยหัวหน้...
กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 ก.ย. 2023 14:44:07 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 150
วันที่ 28 กันยายน 2566              กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวัน...
การดำเนินการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในทุกๆ 5 ปี
30 มิ.ย. 2023 13:51:36 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 120
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า จัดการดำเนินการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโ...
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย รอบ2
26 มิ.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 103
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้ต้อนรับ นางพัชมณฑ์ ศรีคำ ท้องถิ่นอำเภอยางชุมน...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566
16 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 101
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบ้านดินดำ...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566
15 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 106
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อย  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุน...
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566
14 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 112
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
7 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 106
เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 93
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง) พร้อมพิธี...